Aktualności

City Park Żory – Pakiet antysmogowy w standardzie

Zanieczyszczone powietrze to coraz częstszy problem doskwierający mieszkańcom Śląska, który niestety nasila się wraz z upływem lat. Aby nie pozostać obojętnymi w tej kwestii postanowiliśmy zadbać o zdrowie oraz komfort przyszłych mieszkańców City Parku Żory.

Każdy apartament na naszej inwestycji w swoim standardzie oferuje pakiet antysmogowy, który jest niezbędny do utrzymania czystego powietrza wewnątrz przez cały rok. Wraz z nim powietrze w Twoim mieszkaniu pozostanie czyste i zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, takimi jak smog, kurz, pyłki, alergeny czy grzyby, niezależnie od pory roku i panującej pogody. Dodatkowo zapewni dopływ świeżego powietrza do apartamentu bez obawy o jakość powietrza na zewnątrz.

Zastosowanie nowoczesnych filtrów SIA.12 to komfort wpływający na Twoje codzienne życie. Ich konstrukcja składa się z podwójnej tkaniny posiadającej właściwości ograniczające przenikanie złego jakościowo powietrza, a membrana zbudowana z warstw nanowłókien dodatkowo chroni przed zanieczyszczeniami znajdującymi się za oknem.

 

Z jakich zatem zalet pakietu antysmogowego będziesz cieszyć się przez cały rok we własnym mieszkaniu?

 • Ochrona przed zanieczyszczeniami (smog, kurz, pyłki, alergeny, wirusy, bakterie, grzyby)
 • Zabezpieczenie przed insektami i innymi małymi owadami
 • Stały dopływ świeżego powietrza wspomagający wentylację mieszkania

 

Jeśli szukasz miejsca, które zadba nie tylko o Twoją wygodę i komfort, ale również o zdrowie, to apartamenty City Park Żory są idealnym wyborem!

Zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Sprzedaży:
Celina Rusek
tel. 600 955 255
e-mail: sprzedaz@hadexdevelopment.pl

 

City Park Żory (2).jpg
Pakiet_antysmogowy.jpg

Powrót do wszystkich aktualności

Oświadczenie

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, ORODO”, GDPR lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdą Państwo podstawowe informacje na ten temat.

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hadex development Sp. z 0.0. s.k. z siedzią Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Łąkowej 2, 44-268, e-mail: sprzedaz@hadexdevelopment.pl, www.hadexdevelopment.pl NIP 633-218-01-07, REGON 240980627, wpisany do KRS pod numerem 0000309446 przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądoweg. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Pana/Panią zidentyfikować, na przykład imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, nr i seria dowodu osobistego.
 2. Podane przez Panią/Pana dobrowolnie dane osobowe poprzez: formularze kontaktowe, znajdujące się na stronach internetowych naszych inwestycji; bezpośrednie zapytania mailowe/ustne/telefoniczne; dane zebrane podczas spotkań w Biurze Sprzedaży; dane zawarte w aktach notarialnych; dokumentach ofertowych i sprzedażowych oraz wszelkiej korespondencji z naszą firmą w zakresie działalności naszej firmy – będą przetwarzane wyłącznie w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy np. przygotowanie oferty, przyjęcia rezerwacji, podpisania umowy sprzedaży bądź zakupu nieruchomości będących przedmiotem działalności naszego przedsiębiorstwa oraz w celu spełnienia wymogów przepisów dotyczących rejestracji zdarzeń gospodarczych przez Dział księgowości, w tym także w zakresie otrzymania finansowania inwestycji przez Bank. Mogą też być przetwarzane w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością w tym w realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – windykacja należności oraz w celu sprzedaży i marketingu bezpośredniego.
 3.  Postawą prawną jest art.6 ust. 1 lit. b RODO której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego, art. 6 ust. 1 lit. f RODO – niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy działu handlowego, księgowego, zarząd oraz w uzasadnionych przypadkach upoważnieni pracownicy banku współpracującego z naszą firmą w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe opisane w pkt. 2, a zwłaszcza te zawarte w aktach notarialnych będą przechowywane bezwzględnie przez okres 5 lat od zakończenia bieżącego roku kalendarzowego oraz przechowywane w systemach informatycznych bezterminowo o ile nie skorzysta Pani/Pan z przysługującego prawa do zamazania danych osobowych. W celu zlecenia zamazania danych osobowych po okresie bezwzględnego przechowywania, prosimy o pisemne zlecenie (list, e-mail) – Pani/Pana dane zostaną po tym okresie zamazane.
 7. Posiada Pani/Pan dostęp do przesłanych dokumentów i ich kopii, o ile nie zostały w międzyczasie trwale usunięte, w celu poprawienia informacji w nich zawartych lub trwałego usunięcia. W tym celu prosimy o bezpośredni kontakt.
 8. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.