Aktualności

Kleszczów Park Żory – postępy na budowie

Postępy w budowie Kleszczów Park Żory: Aktualne zdjęcia z naszej inwestycji!

Prace nad naszą inwestycją Kleszczów Park Żory idą pełną parą! Jesteśmy podekscytowani, że możemy podzielić się z Wami najnowszymi zdjęciami z placu budowy, które ukazują, jak dynamicznie rozwija się nasz projekt. Kleszczów Park Żory, zlokalizowany w spokojnej i malowniczej dzielnicy Kleszczów w Żorach, to inwestycja, która łączy nowoczesność z komfortem życia w bliskim kontakcie z naturą.

Postęp budowy w Kleszczów Park Żory

Nasza inwestycja nowych domków jednorodzinnych w Żorach nie zwalnia tempa! Codziennie na miejscu intensywnie pracujemy nad tym, aby już wkrótce dostarczyć przyszłym mieszkańcom najwyższej jakości domy jednorodzinne. Dzięki ciężkiej pracy naszych ekip budowlanych, możemy pochwalić się znacznymi postępami na placu budowy.

Co nowego na budowie?

 • Budynki w zabudowie bliźniaczej: Realizacja 16 budynków jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej postępuje zgodnie z planem. Nowoczesne bryły nabierają kształtów, a struktury pierwszych budynków są już wyraźnie widoczne.
 • Prace wykończeniowe: Intensywne prace wykończeniowe trwają, co pozwala nam zbliżać się do finalizacji poszczególnych etapów budowy.
 • Infrastruktura zewnętrzna: Przygotowywane są tereny zielone oraz infrastruktura zewnętrzna, które zapewnią przyszłym mieszkańcom komfort i estetyczne otoczenie.

Czekamy na Ciebie w Kleszczów Park Żory

Jeśli marzysz o nowoczesnym domu w spokojnej dzielnicy, Kleszczów Park w Żorach jest miejscem dla Ciebie. Śledź nasze postępy i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami o inwestycji. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o dostępnych ofertach i zaplanować wizytę na miejscu.

Powrót do wszystkich aktualności

Oświadczenie

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, ORODO”, GDPR lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdą Państwo podstawowe informacje na ten temat.

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hadex development Sp. z 0.0. s.k. z siedzią Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Łąkowej 2, 44-268, e-mail: sprzedaz@hadexdevelopment.pl, www.hadexdevelopment.pl NIP 633-218-01-07, REGON 240980627, wpisany do KRS pod numerem 0000309446 przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądoweg. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Pana/Panią zidentyfikować, na przykład imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, nr i seria dowodu osobistego.
 2. Podane przez Panią/Pana dobrowolnie dane osobowe poprzez: formularze kontaktowe, znajdujące się na stronach internetowych naszych inwestycji; bezpośrednie zapytania mailowe/ustne/telefoniczne; dane zebrane podczas spotkań w Biurze Sprzedaży; dane zawarte w aktach notarialnych; dokumentach ofertowych i sprzedażowych oraz wszelkiej korespondencji z naszą firmą w zakresie działalności naszej firmy – będą przetwarzane wyłącznie w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy np. przygotowanie oferty, przyjęcia rezerwacji, podpisania umowy sprzedaży bądź zakupu nieruchomości będących przedmiotem działalności naszego przedsiębiorstwa oraz w celu spełnienia wymogów przepisów dotyczących rejestracji zdarzeń gospodarczych przez Dział księgowości, w tym także w zakresie otrzymania finansowania inwestycji przez Bank. Mogą też być przetwarzane w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością w tym w realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – windykacja należności oraz w celu sprzedaży i marketingu bezpośredniego.
 3.  Postawą prawną jest art.6 ust. 1 lit. b RODO której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego, art. 6 ust. 1 lit. f RODO – niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy działu handlowego, księgowego, zarząd oraz w uzasadnionych przypadkach upoważnieni pracownicy banku współpracującego z naszą firmą w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe opisane w pkt. 2, a zwłaszcza te zawarte w aktach notarialnych będą przechowywane bezwzględnie przez okres 5 lat od zakończenia bieżącego roku kalendarzowego oraz przechowywane w systemach informatycznych bezterminowo o ile nie skorzysta Pani/Pan z przysługującego prawa do zamazania danych osobowych. W celu zlecenia zamazania danych osobowych po okresie bezwzględnego przechowywania, prosimy o pisemne zlecenie (list, e-mail) – Pani/Pana dane zostaną po tym okresie zamazane.
 7. Posiada Pani/Pan dostęp do przesłanych dokumentów i ich kopii, o ile nie zostały w międzyczasie trwale usunięte, w celu poprawienia informacji w nich zawartych lub trwałego usunięcia. W tym celu prosimy o bezpośredni kontakt.
 8. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.