hadex development

Lokale użytkowe Żory

Dla Twojego biznesu

Lokale użytkowe na wynajem w Żorach

Żory, miasto ożywionej działalności gospodarczej, staje się atrakcyjnym miejscem dla lokalnych przedsiębiorców. Hadex Development oferuje dwie przestronne przestrzenie usługowe w atrakcyjnej inwestycji City Park Żory, położonej przy Al. Wojska Polskiego 4. Lokale te mają znakomitą lokalizację, zapewniając łatwy dostęp do darmowego parkingu tuż przy wejściu.

Lokale usługowe stanowią doskonałą okazję dla osób pragnących wykorzystać potencjał dynamicznie rozwijającego się miasta. Ich strategiczne położenie oraz elastyczność w adaptacji czynią je atrakcyjną propozycją na rynku nieruchomości komercyjnych, zapewniając optymalne warunki dla różnych przedsięwzięć biznesowych.

Na wynajem

Lokal handlowo-usługowy w Żorach

nr 4C/15
Al. Wojska Polskiego 4

Lokal handlowo-usługowy o numerze 4C/15. Powierzchnia 117,82 m2 z witryną. Lokal umiejscowiony jest przy Al. Wojska Polskiego 4 w Żorach, w ramach inwestycji City Park Żory.

W ramach lokalu znajduje się:

 • Usługa – 109,55 m2
 • Pomieszczenie socjalne – 3,98 m2
 • Punkt sanitarny – 2,11 m2
 • WC – 2,18 m2

Bezpośrednio przed lokalem znajduje się darmowy parking. Lokal znajduje się w ścisłym centrum Żor, w niedalekiej odległości rynku. W pobliżu przystanki autobusowe, centrum przesiadkowe oraz wiele innych atrakcji. Lokal jest w stanie surowym, wyposażonym we wszystkie instalacje, do dowolnej aranżacji. Istnieje możliwości adaptacji lokalu „pod najemcę” po konsultacji i akceptacji przez właściciela lokalu.

Cena najmu: 7000 zł netto/msc

Dostępne od zaraz

Na wynajem

Lokal handlowo-usługowy w Żorach

nr 4C/19
Al. Wojska Polskiego 4

Lokal handlowo-usługowy o numerze 4C/19. Powierzchnia 102,21 m2 z witryną. Lokal umiejscowiony jest przy Al. Wojska Polskiego 4 w Żorach, w ramach inwestycji City Park Żory.

W ramach lokalu znajduje się:

 • Usługa – 93,45 m2
 • Pomieszczenie socjalne – 4,11 m2
 • Punkt sanitarny – 2,02 m2
 • WC – 2,63 m2

 

Bezpośrednio przed lokalem znajduje się darmowy parking. Lokal znajduje się w ścisłym centrum Żor, w niedalekiej odległości rynku. W pobliżu przystanki autobusowe, centrum przesiadkowe oraz wiele innych atrakcji. Lokal jest w stanie surowym, wyposażonym we wszystkie instalacje, do dowolnej aranżacji. Istnieje możliwości adaptacji lokalu „pod najemcę” po konsultacji i akceptacji przez właściciela lokalu.

Cena najmu: 6100 zł netto/msc

Dostępne od zaraz

hadex development

Skontaktuj się z nami

Masz pytania lub chciałbyś wiedzieć więcej?
Zapraszamy do kontaktu.

HADEX DEVELOPMENT Sp. z o. o. Sp. K.
NIP: 6332180107
ul. Łąkowa 2,
44-268 Jastrzębie-Zdrój

Oświadczenie

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, ORODO”, GDPR lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdą Państwo podstawowe informacje na ten temat.

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hadex development Sp. z 0.0. s.k. z siedzią Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Łąkowej 2, 44-268, e-mail: sprzedaz@hadexdevelopment.pl, www.hadexdevelopment.pl NIP 633-218-01-07, REGON 240980627, wpisany do KRS pod numerem 0000309446 przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądoweg. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Pana/Panią zidentyfikować, na przykład imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, nr i seria dowodu osobistego.
 2. Podane przez Panią/Pana dobrowolnie dane osobowe poprzez: formularze kontaktowe, znajdujące się na stronach internetowych naszych inwestycji; bezpośrednie zapytania mailowe/ustne/telefoniczne; dane zebrane podczas spotkań w Biurze Sprzedaży; dane zawarte w aktach notarialnych; dokumentach ofertowych i sprzedażowych oraz wszelkiej korespondencji z naszą firmą w zakresie działalności naszej firmy – będą przetwarzane wyłącznie w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy np. przygotowanie oferty, przyjęcia rezerwacji, podpisania umowy sprzedaży bądź zakupu nieruchomości będących przedmiotem działalności naszego przedsiębiorstwa oraz w celu spełnienia wymogów przepisów dotyczących rejestracji zdarzeń gospodarczych przez Dział księgowości, w tym także w zakresie otrzymania finansowania inwestycji przez Bank. Mogą też być przetwarzane w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością w tym w realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – windykacja należności oraz w celu sprzedaży i marketingu bezpośredniego.
 3.  Postawą prawną jest art.6 ust. 1 lit. b RODO której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego, art. 6 ust. 1 lit. f RODO – niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy działu handlowego, księgowego, zarząd oraz w uzasadnionych przypadkach upoważnieni pracownicy banku współpracującego z naszą firmą w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe opisane w pkt. 2, a zwłaszcza te zawarte w aktach notarialnych będą przechowywane bezwzględnie przez okres 5 lat od zakończenia bieżącego roku kalendarzowego oraz przechowywane w systemach informatycznych bezterminowo o ile nie skorzysta Pani/Pan z przysługującego prawa do zamazania danych osobowych. W celu zlecenia zamazania danych osobowych po okresie bezwzględnego przechowywania, prosimy o pisemne zlecenie (list, e-mail) – Pani/Pana dane zostaną po tym okresie zamazane.
 7. Posiada Pani/Pan dostęp do przesłanych dokumentów i ich kopii, o ile nie zostały w międzyczasie trwale usunięte, w celu poprawienia informacji w nich zawartych lub trwałego usunięcia. W tym celu prosimy o bezpośredni kontakt.
 8. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.